ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З АДВОКАТСЬКОЮ ФІРМОЮ

Адвокатської фірма «СТОЛИЧНИЙ АДВОКАТ» включена до Реєстру адвокатських об'єднань (Свідоцтво про реєстрацію адвокатського об'єднання № 477 від 21 грудня 2005 року). Наша компанія має всі права, широкі можливості і гарантії, які надаються виключно суб'єктам адвокатської діяльності (адвокатам, адвокатським бюро і адвокатським об'єднанням). Наш унікальний досвід в захисті бізнесу в Україні ми накопичували впродовж більш ніж 15 років діяльності.

attainment icon

1. Монополія адвокатів на представництво третіх осіб в судах України.

Згідно зі змінами в Конституції та процесуальних кодексах України, тільки адвокат може здійснювати представництво іншої особи в суді (за деякими винятками), а також її захист від кримінального обвинувачення. Згідно з перехідними положеннями Конституції України, виключно адвокати можуть представляти інших осіб у Верховному Суді і апеляційних судах України вже з 1 січня 2018 року, а в судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.

Звертаємо Вашу увагу, що статтею 400-1 «Представництво в суді без повноважень» Кримінального кодексу України (стаття набрала чинності з 15.12.2017 року) передбачено кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти іншу особу в суді.

attainment icon

2. Гарантована законом можливість відшкодування Клієнту витрат на адвокатські послуги.

Законодавством України передбачено стягнення витрат за роботу адвоката (правову допомогу) з іншої сторони судового процесу, що є економічно вигідним для Клієнтів, які користуються допомогою будь-якого суб'єкта адвокатської діяльності (в тому числі і нашої Адвокатської фірми). У разі, якщо витрати на правову допомогу оплачувати не адвокатській, а, наприклад, юридичній або бухгалтерській фірмі, або ФОП, то віднесення цих витрат до судових витрат часто є практично неможливим.

attainment icon

3. Захист конфіденційних документів та інформації Клієнта, що знаходяться в роботі Адвокатської фірми.

Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручень Клієнта, не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню, що гарантується Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». За порушення даних гарантій передбачено кримінальну відповідальність. Таким чином, Адвокатська фірма має набагато більше шансів надійно зберегти документи і конфіденційну інформацію Клієнта, що знаходяться в її роботі, від незаконного вилучення або огляду, ніж, наприклад, власна юридична служба підприємства або будь-яка інша фірма, яка не є суб'єктом адвокатської діяльності.

attainment icon

4. Заборона розголошувати інформацію про Клієнта.

Згідно із законодавством України, адвокати та технічні працівники Адвокатської фірми не можуть бути допитані як свідки з питань, що стосуються правової допомоги своїм Клієнтам. Адвокатам та технічним працівникам Адвокатської фірми заборонено розголошувати відомості, які становлять предмет адвокатської таємниці.

attainment icon

5. Можливості адвоката для збору необхідних в роботі інформації та документів.

Широкі адвокатські можливості для збору інформації забезпечуються обов'язковістю відповіді на адвокатський запит і правом адвоката збирати інформацію для захисту прав свого Клієнта. Законодавство зобов'язує державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також керівників підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань надавати відповідь на адвокатський запит протягом 5 робочих днів.

За порушення цієї адвокатської гарантії передбачена адміністративна відповідальність.

attainment icon

6. Адвокатський захист Клієнта в кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення.

Адвокати мають виняткове право забезпечувати захист в кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення в якості захисників і представників юридичної особи з усім обсягом повноважень, які належать захиснику чи представнику юридичної особи в цих процесах (за невеликими винятками).

Адвокатська фірма, співпрацюючи з Клієнтом, має можливість невідкладно вжити ефективних заходів для захисту у разі порушення кримінального провадження. Звичайні юристи, на відміну від адвокатів, не можуть виступати захисниками в кримінальних процесах і справах про адміністративні правопорушення, що обмежує їх можливості в захисті прав Клієнта в кримінальних процесах, а також в процесах згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

attainment icon

7. Дотримання адвокатами правил професійної етики.

Адвокати в процесі надання правової допомоги зобов'язані дотримуватися етичних норм професійної діяльності, які регламентуються Правилами адвокатської етики. Одним з головних положень цих Правил є обов'язок адвоката дотримуватися принципів конфіденційності, професійності та домінантності інтересів Клієнта. Таким чином, ці норми Правил надають додаткові гарантії кожному Клієнту адвокатів та адвокатських фірм.

attainment icon

8. Захист законом гарантій адвокатської діяльності.

Законодавство України захищає адвокатські гарантії. За здійснення в будь-якій формі перешкод діяльності адвоката або порушення гарантій адвокатської таємниці встановлена кримінальна відповідальність. Обтяжливою обставиною при цьому є вчинення даного злочину службовою особою з використанням свого службового становища. Ці гарантії дають можливість суб'єктам адвокатської діяльності (у тому числі і нашій Адвокатській фірмі) ефективно виконувати доручення Клієнтів щодо захисту їх конфіденційної інформації, а також їх прав і законних інтересів.

Запитати консультацію